Vi leverer vikartjenester av høy kvalitet til næringslivet i Oslo og omegn, og har til enhver tid mange kvalifiserte kandidater i vår base.

Vikartjenester

Behovet for en vikar oppstår ofte akutt. Vi opplever at mange av våre oppdragsgivere kontakter oss når de behøver en vikar umiddelbart. Gode vikarer er "ferskvare", og vi oppdaterer stadig vår base med kandidater innen aktuelle stillinger gjennom daglig kontakt og intervjuer med arbeidssøkere. Av den grunn vil vi til enhver tid raskt kunne dekke umiddelbare behov hos våre oppdragsgivere.

Andre tilfeller hvor det kan være nyttig å benytte seg av vikartjenester er når dere vil prøve ut en vikar for å se hva dere trenger, og se om oppdragsmengden holder seg stabil. På denne måten vil man kunne spare bedriften for unødige og feilaktige ansettelser.

Ved vikarutvelgelse kartlegger vi oppdragsgivers stillingsprofil grundig, for deretter å plukke ut de mest aktuelle kandidatene fra basen vår. Alle kandidater i vår base har vært gjennom en strukturert intervjurunde, attest- og referansesjekk, og vi har innhentet bakgrunnsinformasjon der det er nødvendig. Vi har god oversikt over kandidatenes kvalifikasjoner, mål og krav. Dette gjør at du kan være trygg på at vikarer levert av ABC Personell holder høy standard og kvalitet.

Når man velger å bruke en vikar slipper bedriften å forholde seg til kostnader ved sykdom, ferie og arbeidsgiveravgift, da ABC Personell fungerer som arbeidsgiver for vikaren. Oppdragsgiver forholder seg kun til en fast timerate for kandidatens effektive arbeidstid.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hvordan vi kan være behjelpelige med akkurat deres behov for vikarhjelp.

Bransjer/områder

ABC Personell levere vikar- og rekrutteringstjenester i Oslo og omegn. Majoriteten av våre oppdragsgivere holder til i det sentrale Oslo.

ABC Personell jobber med kunder fra mange ulike bransjer. Vi leverer personell innen:

• Regnskapsmedarbeidere og autoriserte regnskapsførere

• Lønns- og økonomimedarbeidere

• Kontor- og administrasjonspersonell

• HR- og personalmedarbeidere

• PA (Personal Assistant) og EA (Executive Assistant)

• Resepsjons- og sentralbordmedarbeidere

• Advokatsekretærer

• Personell innen salg, kundeservice og markedsføring

ABC Personell AS

Fridtjof Nansens plass 4

0160 Oslo

Tlf: +47 22 98 93 90

Epost: adm@abcpersonell.no

© ABC Personell vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Websider utviklet av Sýna AS