ABC Personell

Meny

Generell informasjon

En ansettelsesprosess tar ofte lang tid og er ressurskrevende, enten det dreier seg om et kortere vikariat eller en fast stilling. Derfor velger mange bedrifter å la andre gjøre jobben, og heller konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. ABC Personell har lang erfaring og kompetanse innen personalutvelgelse både til kortere og lengre oppdrag, og vi har en stor base med kvalifisert arbeidskraft som stadig oppdateres.

ABC Personell gjør til enhver tid sitt ytterste for at våre samarbeidspartnere skal motta de beste tjenestene innenfor vårt område. Vi består av et faglig sterkt konsulentteam, som er i stand til å hjelpe deres bedrift ved de fleste behov for rekruttering og vikarinnleie. Vi er stadig på jakt i arbeidsmarkedet for å knytte til oss de mest kvalifiserte søkerne innenfor ulike arbeidsområder, for å kunne presentere nettopp disse til våre oppdragsgivere.

Vi opererer etter prinsippet "No cure - No pay" ved vikar- og rekrutteringsoppdrag. Det koster ikke deres bedrift noe å ta kontakt med oss og sette igang en søkeprosess etter kandidater. Dere blir kun fakturert dersom dere inngår en kontrakt om ansettelse med medarbeider levert av ABC Personell AS, eller om det inngås en avtale om utvidet annonsering i søket etter kandidater.

Ta kontakt med oss, og vi vil kunne gi deg en rask tilbakemelding på hvordan vi kan dekke deres behov innen vikar og rekrutteringstjenester.