ABC Personell

Meny

Rekruttering

Flere og flere arbeidsgivere velger å kanalisere alle sine faste ansettelser gjennom profesjonelle byråer. ABC Personell opplever en sterk vekst innenfor dette området. Ved rekruttering av en eller flere faste ansatte, kan vi bistå med hele eller deler av den ressurskrevende rekrutteringsprosessen, eller man kan velge å fastansette etter en vikarperiode.

På bakgrunn av en stillingsbeskrivelse og et kort møte hos dere, utarbeider vi en personprofil, og starter søket etter den rette medarbeider til deres stilling. Vi foretar søk i vår database, annonserer i ulike medier, kaller inn til intervju, sjekker referanser, og foretar en grundig sjekk av papirer. På bakgrunn av vår erfaring og kompetanse, samt innspill fra oppdragsgiver, utarbeider vi en kort presentasjon og en fullstendig CV på aktuelle kandidater.

Når deres bedrift har foretatt valg av riktig kandidat, avslutter ABC Personell prosessen med avslag til øvrige søkere, og avtaler et kontraktsmøte med valgt kandidat. På denne måten får dere servert høyaktuelle kandidater til deres stilling, hvor dere kun trenger å være delaktige i den avsluttende intervjurunden. Dermed kan dere legge deres ressurser i opplæring og integrering av rett kandidat.

Ta kontakt med oss så avtaler vi gjerne et møte, hvor vi kommer ut i deres bedrift for en kort presentasjon, og for å bli bedre kjent med dere som oppdragsgiver.