ABC Personell

Meny

Timeregistrering og sykdom

Regsitrering av timer

Timene du registrerer er ditt lønnsgrunnlag, og disse registreres på din side: recman.no/hrm/abcpersonell/login. Ta kontakt dersom du har problemer med innlogging.

Sykdom

Hvis du er syk og må være borte fra arbeid, plikter du å gi beskjed til ABC Personell pr. telefon så tidlig som mulig første fraværsdag. For mer utfyllende informasjon se vår personalhåndbok.

Benytt følgende skjema ved sykdom:

jpg Skjema for egenerklæring