ABC Personell

Meny

Vikariater

ABC Personell har en stor krets av fornøyde kunder som benytter oss hver gang behovet for en vikar melder seg. Alle søkere som registrerer seg hos oss, vil være tilgjengelige i vår vikarbase som blir benyttet som kandidatgrunnlag ved de fleste oppdrag som kommer inn til oss. På denne måten kan vi tilby våre vikarer en fleksibel tilknytting til arbeidsmarkedet, og muligheten til å være søkbar innen flere arbeidsområder.

Å jobbe som vikar gir deg muligheten til å prøve forskjellige bedrifter og oppgaver. Du får mange kontakter i næringslivet, og mange av våre vikarer har også fått fast jobb i bedrifter de har hatt vikaroppdrag.

Ved å kontakte en av våre dyktige konsulenter, eller ved å sende din CV til oss, vil du bli registrert og senere kontaktet ved aktuelle oppdrag.