ABC Personell

Meny

Rekruttering

Å ansette en ny medarbeider er meget krevende i form av tid og ressurser, og vi har stor pågang fra oppdragsgivere som ønsker hjelp til denne prosessen.

 I en rekrutteringsprosess fungerer ABC Personell som en forlenget arm for oppdragsgiver, og det er vi som tar oss av annonsering, utvelgelse av kandidater og de første intervjurundene. Dette på bakgrunn av en nøye kartlegging av stillingsprofil, og i tett samarbeid med oppdragsgiver. Vi registrerer søkere på bakgrunn av kvalifikasjoner, ønsker og mål, samt forutsetninger for å lykkes både i stilling og bedrift.

Når vi går gjennom søknadene, vil du som aktuell kandidat bli kalt inn til en samtale hos oss, hvor vi lager en presentasjon av deg som blir videresendt til vår oppdragsgiver. Blir du valgt ut, avtaler vi et intervju hos oppdragsgiver og kontakter deg etter endt intervju med en tilbakemelding om hvordan intervjuet gikk. Forhåpentligvis kan vi gratulere deg med ny jobb og avtale kontraktsmøte!